Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Moeder-Kind stage i.s.m. gynaecologie en kindergeneeskunde

De PAAZ Rijnstate participeert actief in het POP-overleg (psychiatrie, obstetrie en pediatrie), en neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week zwangeren of post-partum vrouwen met ernstige psychiatrische ontregelingen op.

Het betreft een zwangere of zojuist bevallen vrouwen, die – vrijwillig of gedwongen – voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst, SEH of elders. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal ernstige psychotische-, persoonlijkheids-, dwang-, stemmings-, en/of angststoornissen, en verslavingsproblematiek. Ook de pasgeborene (tot 3 maanden) worden opgenomen op de MKU.

 

Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie