Stages & Vacatures
voor Psychiaters

MPU stage

De MPU Rijnstate neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week patiënten op voor (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijns verwijzing voor het faciliteren van somatische behandeling, revalidatie, en/of ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan patiënten, die – vrijwillig of gedwongen – voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal ernstige somatische problematiek gecombineerd met ernstige stemmings-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delieren en verslavingsproblematiek. Ook terminale zorg tot het levenseinde komt voor.

 

Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie