Vacatures
voor Psychiaters

Vacature AIOS Radboudumc

In het Radboudumc bieden wij per 1 september 2022 twee opleidingsplaatsen aan voor artsen die zich willen specialiseren tot psychiater. De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc vormt het academische onderdeel van de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Oost-Nederland en is een erkend opleidingsinstituut voor de algemene psychiatrie, de volwassenenpsychiatrie en de ouderenpsychiatrie. Klik hier voor meer informatie over de verschillende stages en het OOR-ON. De OOR-ON bundelt de krachten op het gebied van onderwijs en opleiding in de regio Oost-Nederland om zo een optimaal opleidingsprogramma te kunnen bieden dat leidt tot excellent opgeleide specialisten. Dit betekent dat het volgen van stages volgens een individueel gekozen stageprofiel over de regio heen gefaciliteerd kan worden.

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc wil vooroplopen in duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Daarbij biedt onder andere de somatische en psychiatrische comorbiditeit op onze Medisch Psychiatrische Unit en de consultatiedienst een uitstekende gelegenheid ziekenhuispsychiatrie grondig te leren kennen. In het kader van ons aanbod van topzorg bieden wij onder meer ook stages aan op het gebied van ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd / stress-gerelateerde stoornissen (o.a. neuromodulatie (rTMS, ECT) en esketamine bij moeilijk te behandelen depressies) en derde generatie psychotherapie (mindfulness centrum/schematherapie).

Naast de patiëntenzorg is het geven van onderwijs en het doen van (top)onderzoek erg belangrijk conform onze missie: “To have a significant impact on (mental)health”. Wij bieden veel ruimte aan artsen die een promotieonderzoek willen doen. Daarnaast bieden wij geïnteresseerde aios een professionalisering op het gebied van onderwijs aan. Naast deze klassieke academische kerntaken hebben onze aios ook de gelegenheid om een dagdeel per week een beleidsproject uit te voeren.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitaties richten aan de hoofdopleider van de afdeling psychiatrie Dr. Philip van Eijndhoven: philip.vaneijndhoven@radboudumc.nl. We nodigen u hartelijk uit om een dag bij ons mee te lopen om onze afdeling beter te leren kennen.

 

Radboudumc, afdeling psychiatrie,

T.a.v. C. Nederpel, opleidingsfunctionaris

Huispost 967

Postbus 9101

6500 HB  Nijmegen

 

Voor nadere informatie kunt u ook bij de opleidingsfunctionaris mevr. Candida Nederpel terecht (Tel. 024-3616860).