Vacatures
voor Psychiaters

Vacature AIOS Radboudumc

Bij het Radboudumc bieden wij per 1 maart 2022 een opleidingsplaats aan voor artsen die zich – na het behalen van het artsexamen – willen specialiseren tot psychiater. De afdeling psychiatrie van het Radboudumc vormt het academische onderdeel van de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Oost-Nederland en heeft de erkenning voor de algemene psychiatrie, de volwassenenpsychiatrie en de ouderenpsychiatrie. De OOR bundelt de krachten die in de regio Oost-Nederland beschikbaar zijn op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van een optimale patiëntenzorg. Dit betekent dat de stages volgens een individueel gekozen stageprofiel over de regio heen gefaciliteerd wordt.

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc wil voorop lopen in duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Daarbij biedt vooral de somatische en psychiatrische comorbiditeit op onze medisch-pychiatrische unit en de consultatiedienst een uitstekende gelegenheid ziekenhuispsychiatrie grondig te leren kennen. In het kader van ons aanbod van topzorg bieden wij onder meer ook stages aan op het gebied van ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd / stress-gerelateerde stoornissen en derde generatie psychotherapie (mindfulness centrum/dialectische gedragstherapie) aan.

Naast de patiëntenzorg is het geven van onderwijs en het doen van (top)onderzoek erg belangrijk. “To have a significant on (mental)health” luidt onze missie. Wij bieden veel ruimte aan artsen die een promotieonderzoek willen doen. Daarnaast bieden wij geïnteresseerde aios een professionalisering op het gebied van onderwijs aan. Naast deze wat meer klassieke academische kerntaken hebben onze aios in het aandachtsgebied volwassenen en ouderen ook de gelegenheid om een dagdeel per week een beleidsproject uit te voeren.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitaties richten aan de hoofdopleider van de afdeling psychiatrie Dr. Philip van Eijndhoven: philip.vaneijndhoven@radboudumc.nl. We nodigen u hartelijk uit om een dag bij ons mee te lopen om onze afdeling beter te leren kennen.

 

Radboudumc, afdeling psychiatrie,

T.a.v. C. Nederpel, opleidingsfunctionaris

Huispost 967

Postbus 9101

6500 HB  Nijmegen

 

Voor nadere informatie kunt u ook bij de opleidingsfunctionaris mevr. Candida Nederpel terecht (Tel. 024-3616860)