We hebben alle soorten
psychische hulp in huis.

Ga naar GGNet.nl

GGNET

De pijlers van de opleiding tot psychiater bij GGNet zijn: klinisch redeneren (leren diagnostisch en therapeutisch te redeneren per casus), integratie van wetenschappelijk onderzoek (door kritisch artikelen te lezen zowel als wetenschappelijk onderzoek zelf uit te voeren), een goede werk-privé balans, duurzaamheid (zowel op gebied van persoonlijke ontwikkeling als klimaat) en psychotherapie (we hebben een aparte opleider voor psychotherapie die zeer actief AIOS begeleidt en traint). Je krijg bovendien de mogelijkheid je te ontwikkelen tot allround psychiater vanwege ons diverse aanbod aan klinische, outreachende en poliklinische stages. Bovendien krijg je de kans je te verdiepen in bepaalde deelgebieden die bij ons sterk vertegenwoordigd zijn, zoals eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ouderenpsychiatrie, forensische psychiatrie en ziekenhuispsychiatrie (waaronder ECT). Omdat opleiden bij GGNet zo belangrijk wordt gevonden hebben we een team van vijf opleiders samengesteld die elk een of meerdere deelgebieden van onze opleiding verzorgen, zoals kind en jeugd, ouderen, verbinding met ANIOS en co-assistenten, wetenschap en psychotherapie.

Meer info