“Patiënten moeten zich
hier veilig voelen”

Ga naar Rijnstate.nl

Rijnstate

Rijnstate is een topklinisch algemeen ziekenhuis, waarin de psychiatrie volledig is geïntegreerd. We leiden aios breed op, inclusief stages in klinische (acute opnameafdeling), poliklinische (tevens psychotherapie), dagklinische en consultatieve psychiatrie. Rijnstate biedt aios daarnaast verdieping in kennis van somatische comorbiditeit en ECT.We leren aios kritisch, analytisch, empathisch, wetenschappelijk en autonoom te functioneren, door het bieden van veel individuele aandacht in een overzichtelijke en stimulerende omgeving.

We zijn verheugd met het feit dat de opleiding weer voor 5 jaar de erkenning heeft verkregen. Zie hier het volledige document: Besluit erkenning

Meer info