Stages & Vacatures
voor Psychiaters

ACT

Het ACT (Assertive Community Treatment) team is een multidisciplinair, ambulant werkend team, met een gezamenlijke caseload. Deze caseload bestaat uit zorgmijdende patiënten met een eerste psychose en veel sociaal maatschappelijke problemen. Er is dus veelvuldig sprake van bemoeizorg, waarin het leggen van contact voorop staat, (medicamenteuze) behandeling volgt in een latere fase. Er wordt herstel bevorderend en ondersteunend gewerkt op symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Bij het symptomatisch herstel worden alle evidence based behandelingen ingezet, wordt er een terugvalpreventieplan gemaakt en leren we de patiënten omgaan met eventuele restverschijnselen. Persoonlijk herstel is gericht op de patiënt weer “aan het stuur zetten” van de behandeling en van zijn leven. Zingeving en betekenisgeving spelen hierbij ook een belangrijke rol. Maatschappelijk herstel is gericht op wonen, werk, inkomen en sociale relaties. In deze stage wordt je bij alle fasen van behandeling betrokken. Het is een stage voor een oudere jaars aios die geheel of gedeeltelijk in aandachtsgebied Volwassenen gevolgd kan worden.

 

Meer informatie kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona

Email: j.smits01@propersona.nl