Stages & Vacatures
voor Psychiaters

ADHD en Autisme

Op de polikliniek ontwikkelingsstoornissen kom je uitgebreid in aanraking met de diagnostiek, behandeling en begeleiding omtrent AD(H)D, autismespectrumstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. In het algemene deel van de opleiding is er naast het poliklinische patiëntcontact ook ruimte om deel te nemen aan groepsbehandelingen of kun je patiënten zien voor individuele psychotherapie. Je leert werken in een uitgebreid multidisciplinair team, waarbij de aandacht en ruimte voor opleiding en onderwijs van de AIOS behouden blijft. De stage wordt erkend voor het algemene deel van de opleiding alsmede de aandachtsgebieden volwassenen en ouderen. Individuele leerdoelen worden competentieafhankelijk bepaald.