Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Zorgpad moeilijk behandelbare depressie

Deze stage richt zich op patiënten met complexe stemmingsstoornissen en comorbiditeit. De nadruk ligt op diagnostiek en kortdurende behandeling bij patiënten met een (unipolaire) depressie (alle subtypen). Hieronder vallen ook de intakes die worden verricht bij patiënten die verwezen worden voor het biologische behandelaanbod voor therapieresistente depressie (inclusief ECT intakes). De stage wordt erkend voor het algemene deel van de opleiding alsmede het aandachtsgebied volwassenen. Individuele leerdoelen worden competentieafhankelijk bepaald.