Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Consultatieve psychiatrie/ziekenhuispsychiatrie – volwassenen (Zutphen) incl. ECT

Consultatieve psychiatrie ziekenhuispsychiatrie Zutphen – volwassenen (RGC/Gelre ziekenhuis, 1 plek)

Tijdens deze stage leer je drie belangrijke aspecten die van wezenlijk belang zijn voor de ziekenhuispsychiatrie: 1) consultatieve psychiatrie; 2) POP-poli; en 3) ECT. Afhankelijk van je wensen, zoals bijvoorbeeld als je nog een stage consultatieve psychiatrie moet doen, kun je hier de nadruk op leggen tijdens deze stage en bijvoorbeeld geen ECT doen. Je werkt als arts in de consultatieve dienst samen met de consultatief verpleegkundigen. Daar het Gelre een algemeen ziekenhuis is met verschillende afdelingen leer je tijdens de consulten van alles over de relatie tussen bepaalde algemeen-medische ziektebeelden en psychiatrie. Daarnaast ben je als arts verbonden aan de POP-poli. De POP-poli is een goedlopende poli die conform de geldende standaard samen met de kinderarts en gynaecoloog wordt gedaan. Je leert zo van alles over peripartumpsychiatrie, waaronder uitingen en complicaties en psychofarmacologie tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Op de afdeling begeleid je de patiënten die ECT ondergaan en voer je zelf de ECT behandelingen lege artis uit. Je leert dus dankzij supervisie van de psychiaters indicaties voor ECT stellen, de technische aspecten van ECT, de uitvoering van ECT en het monitoren van het effect en bijwerkingen van ECT. Daar ECT de meest effectieve behandeling in de psychiatrie is, leer je zo een wezenlijk onderdeel van ons vak. Je neemt deel aan de diverse Multidisciplinaire Overleggen (POP, consulten, ECT). Het MDO ECT is op donderdagochtend en essentieel t.b.v. de indicatiestelling, reden waarom je tijdens deze stage geen consortiumonderwijs meer volgt (als het goed is heb je alle onderdelen immers in de eerste 2,5 jaar afgerond).

De stage kan een mooi vervolg zijn op de Klinische stage uit het eerste, tweede of derde jaar, maar het is niet noodzakelijk dat je eerst de Klinische stage hebt gedaan. Contactpersoon/supervisor: psychiater Anne-Marie Derksen, AM.Derksen@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 2, 4, 6, 7 (volw)