Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Consulten stage patiënten > 60 jaar

De psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) van Rijnstate onderzoekt, indiceert en behandelt veelvuldige oudere patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Meestal is er  sprake van een ernstige acute psychiatrische ontregeling, ook bij patiënten die de SHE bezoeken.

Het betreft een breed scala aan oudere patiënten die opgenomen zijn op de overig medisch specialistische verpleegafdelingen in Rijnstate Arnhem, en/of de SEH bezoeken. De verwijzers zijn altijd de collega medisch specialisten en/of de SEH-arts. Meestal delieren, gedragsproblemen bij ouderen, cognitieve stoornissen, verslavingsproblematiek, stemmings-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen.

 

Duur 6 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934