Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Consultenstage

De psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) van Rijnstate onderzoekt, indiceert en behandelt vanwege psychiatrische ontregelingen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Meestal is er sprake van een ernstige acute psychiatrische ontregeling, ook bij patiënten die de SEH bezoeken.

Het betreft een breed scala aan patiënten die opgenomen zijn op de overig medisch specialistische verpleegafdelingen in Rijnstate Arnhem, en/of de SEH bezoeken. De verwijzers zijn altijd de collega medisch specialisten en/of de SEH-arts. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal suïcidepogers, delieren, gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, stemmings-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen.

Duur 6 -12 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934