Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Dagbehandeling

De dagbehandeling van de PAAZ is beschikbaar voor patiënten: 1) die verder geambulantiseerd moeten worden na een klinische opname, 2) waarbij voorkomen moet worden dat een klinische opname nodig is. Op de Dagbehandeling vindt (aanvullende) psychiatrische en/of somatische diagnostiek en behandeling plaats. Er is meer aandacht voor de psychosociale context en ook psychotherapeutische behandelingen worden toegepast.

Het betreft een breed scala aan patiënten, die voor opnamevervangende dagbehandeling of voor nazorg na een klinische opname worden verwezen door de eigen MPU, polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst, SEH, collega GGZ-instellingen en/of huisartsen. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal ernstige stemmings-, angst-, dwang-, en persoonlijkheidsstoornissen. Er wordt intensief samengewerkt met de gespecialiseerde verpleegkundigen, systeemtherapeut, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers en collega medisch-specialisten. Er vindt veelvuldig afstemming plaats met de ambulante behandelaar en het systeem van de patiënt.

 

Duur 6 – 12 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934