Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Eetstoornissen Zutphen volwassenen en eventueel kinder- en jeugd (Gelre ziekenhuis)

Eetstoornissen Zutphen volwassenen en eventueel kinder en jeugd (Gelre ziekenhuis, 1 plek)

Binnen Amarum, TopGGZ centrum voor de behandeling van eetstoornissen, kan ervaring worden opgedaan met de behandeling van ernstige eetstoornissen voor patiënten vanaf 12 jaar.

Je draait mee in een multidisciplinair team en behandelt klinische, deeltijd- of ambulante patiënten. Het dominante psychotherapeutisch behandelkader wordt gevormd door de cognitieve gedragstherapie (CGT) van Fairburn. Daarnaast wordt gewerkt vanuit het systeemtheoretisch kader volgens Maudsley (voor jongeren tot en met 18 jaar). Ook worden binnen Amarum schematherapie en traumabehandeling geboden, indien onderliggende dysfunctionele schemata ofwel traumata een effectieve behandeling van de eetstoornis in de weg staan. Daarnaast is er uiteraard veel aandacht voor somatische complicaties van eetstoornissen.

Je verricht intakes, en voert onder supervisie individuele CGT-behandelingen uit, gekoppeld aan het ambulante, klinische of deeltijd team.

Verder voer je onder supervisie systeem therapeutische gesprekken en houd je medicatiespreekuur. Afhankelijk van voorkeur, kennis en ervaring kan gekozen worden voor een nadruk op behandeling van klinische en deeltijd, dan wel voor meer nadruk op behandeling van ambulante patiënten. Ook kan gekeken worden of de focus vooral volwassen patiënten, dan wel patiënten jonger dan 18 jaar betreft. Contactpersoon/supervisor: psychiater Leontine Berg, L.Berg@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1(volw), 2, 3, 4