Stages & Vacatures
voor Psychiaters

FACT-VIP

In het multidisciplinaire FACT-team Vroege Interventie Psychosen kun je je verdiepen in de diagnostiek en behandeling van (overwegend jongvolwassen) mensen die een eerste psychotische episode doormaken of recent hebben doorgemaakt. Naast symptomen richt de behandeling zich sterk op (behoud / herstel van) het sociaal-maatschappelijk functioneren. In het team werken sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, een psycholoog, huisarts in opleiding, maatschappelijk werker en een IPS-werker. Behandeling vindt zo veel als mogelijk ambulant plaats, in het gebied Nijmegen en omstreken.

 

Meer informatie kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona

Email: j.smits01@propersona.nl