Stages & Vacatures
voor Psychiaters

FACT

Het zorgprogramma is bedoeld voor diagnostiek en behandeling van psychotische stoornissen, waarbij het grootste deel van de patiëntenpopulatie volgens de FACT methode benaderd wordt. De AIOS heeft een belangrijke taak in de diagnostiek en de farmacotherapeutische behandelingen. De behandelingen hebben een multidisciplinair karakter, waarbij de AIOS ook frequent op pad gaat voor interventies rondom het systeem van de patiënt.

Meer informatie over stages kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona
Email: j.smits01@propersona.nl