Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Forensische psychiatrie – volwassenen (Warnsveld)

Forensische psychiatrie Warnsveld – volwassenen (De Boog, Vordenseweg, 1 plek)

De stage Forensische Psychiatrie vindt plaats op de afdeling De Boog, binnen het programma FPA/ZIB (Forensische Psychiatrische Afdeling / Zeer Intensieve Behandeling) op het terrein in Warnsveld.

De afdeling heeft 74 klinische bedden en 6 plaatsen in een setting van forensisch beschermd wonen. De FPA beschikt over 64 en de ZIB over 10 bedden. Daarnaast is er een forensische polikliniek. De AIOS participeert in lopende behandelingen van de klinisch opgenomen patiënten. Zij/hij is verantwoordelijk voor het medisch-psychiatrische deel van de behandeling: diagnostiek, medicatie, toezicht op toepassing van middelen en maatregelen. Zij participeert in het multidisciplinaire team.

De AIOS krijgt een aantal patiënten waarvan hij de arts/ behandelcoördinator wordt. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor de behandeling van de patiënt van opname tot en met ontslag. Bij deze patiënten stelt de AIOS een behandelplan, signaleringsplan, delictketen en terugvalpreventie plan op. Daarnaast maakt de AIOS een risicotaxatie.

Daarnaast werkt de AIOS voor een beperkt deel in de polikliniek. Daar doet zij intakes, psychiatrisch onderzoek, voert zelfstandig behandelingen uit en onderhoudt contacten met verwijzers. De meer specifieke psychotherapeutische behandelingen vinden plaats onder supervisie van de in deze behandelingen gespecialiseerde medewerkers. Contactpersoon/supervisor: Alexander Haverkamp, A.Haverkamp@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 2, 4, 6, 8