Stages & Vacatures
voor Psychiaters

IHT/crisisdienst

Bij IHT-crisisdienst ben je betrokken bij het snel en flexibel bieden van doelgerichte hulp aan patiënten die in psychische crisis verkeren of dreigen te raken. In het multidisciplinaire team werk je nauw samen met SPV, ambulant verpleegkundigen, psychiater, AIOS huisartsgeneeskunde en orthopedagoog/ psycholoog. Je verricht diagnostiek en behandeling bij patiënten met zeer diverse problematiek over de hele breedte van de psychiatrie en vaak ook daarbuiten.  Kwesties en afwegingen in het kader van de WGBO en WVGGZ zijn dagelijks aan de orde. Behandeling richt zich op stabilisatie van de crisis , het afwenden van gevaar, het voorkomen en verkorten van opnames en het ondersteunen van naasten. Je werkt veelal outreachend en samen met diverse ketenpartners binnen de acute hulpverlening (huisarts, politie, SEH, acute klinieken, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, gemeente, etc, etc).

Meer informatie over stages kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona
Email: j.smits01@propersona.nl