Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Gesloten opname afdeling (opname 1)

Op de gesloten afdeling ben je betrokken in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een grote verscheidenheid aan problematiek. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (psychotische stoornis, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsproblematiek en stemmingsstoornissen) zijn hier vrijwillig of met een BOPZ maatregel opgenomen. De afdeling is een uitstekende plek om je kennis en kunde uit te breiden op het gebied van complexe  psychiatrische en psychosociale aandoeningen, de wet BOPZ, het aansturen van een verpleegkundig team en complexe  ethische vraagstukken. Je leert nauw samen te werken in een multidisciplinair team. Daarbij is er is expliciet aandacht voor individuele leerdoelen. De stage wordt in algemene deel van de opleiding gevolgd.