Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Kliniek ouderen, Maria McKenzie

Op de opnameafdeling ouderen ben je betrokken in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een grote verscheidenheid aan problematiek. Zo behandel je onder anderen patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening  (depressieve stoornissen, psychotische stoornis, bipolaire stoornis en persoonlijkheidsproblematiek), patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen en patiënten met somatische co-morbiditeit.  De patiënten zijn hier vrijwillig of met een WVGGZ maatregel opgenomen. De afdeling is een uitstekende plek om je kennis en kunde uit te breiden op het gebied van complexe  psychiatrische, somatische  en psychosociale problemen, de wet WVGGZ, het aansturen van een verpleegkundig team en complexe  ethische vraagstukken. Je leert nauw samen te werken in een multidisciplinair team en met ketenpartners. Individuele leerdoelen worden hierbij competentieafhankelijk bepaald. De stage kan in het algemene deel van de opleiding en binnen het aandachtsgebied ouderen worden gevolgd. Ook is de stage erkend voor de opleiding Klinisch Geriatrie.

Meer informatie kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona

Email: j.smits01@propersona.nl