Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Kliniek ouderen

De ouderenkliniek in Tiel is een besloten afdeling met 14 tot 16 bedden. Het betreft een acute opnameafdeling voor de behandeling van een grote verscheidenheid aan psychiatrische ziektebeelden bij patiënten boven de 60 jaar. Op de afdeling werkt een ouderenpsychiater, twee arts-assistenten en uiteraard de andere onmisbare disciplines, waarbij ook een nauwe samenwerking met het ambulante behandelteam bestaat.

Daarnaast is voor de somatiek een specialist ouderengeneeskunde betrokken en kunnen specialisten van het aangelegen ziekenhuis geconsulteerd worden. Kortom: het is een zeer leerzame stage voor een AIOS in het algemene deel van de opleiding.