Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Kliniek voortgezette behandeling ouderen

Kliniek Voortgezette Behandeling Ouderen (KVBO) richt zich op behandeling van ouderen met complexe psychiatrische problematiek waarbij het aanbod binnen ambulante of kortdurende klinische opname onvoldoende effect heeft gehad om de behandeldoelstellingen te verwezenlijken. De voortgezette klinische behandeling bij ouderen vindt plaats vanuit een visie van ambulantiseren, gericht opnemen en methodisch werken. Voor de Kliniek voortgezette behandeling van de oudere patiënten gelden dezelfde principes als voor de kortdurende klinische behandeling: focusgericht, zo kort mogelijk, duidelijkheid over de plek waar de patiënt na afronding van de klinische behandeling gaat wonen en een methodische werkwijze met duidelijke vooraf vastgestelde behandeldoelen.  In principe vindt behandeling plaats vanuit een visie op herstel ondersteunende zorg waarbij gestreefd wordt naar verminderen van klachten, een optimale kwaliteit van leven en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een woonomgeving waar de behandeling ambulant gecontinueerd kan worden indien nodig. Het gesprek tussen patiënt en behandelaar staat daarbij centraal (shared decision making). Er wordt gewerkt volgens het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Hulpverleners van Pro Persona gaan ervan uit dat familie en naasten bij de hulpverlening betrokken worden (het ‘ja, tenzij’- principe). Opleiden is vanzelfsprekend onderdeel binnen Pro Persona en in het bijzonder KVBO. Er zijn korte lijnen, laagdrempelig en gericht op  persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Er zijn meerdere aios werkzaam vanuit psychiatrie en klinische geriatrie, tevens opleiding van co assistenten. Er vinden diverse structurele opleidingsactiviteiten plaats.

Meer informatie kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona

Email: j.smits01@propersona.nl