Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Klinische aspecten van stemmingsstoornissen – volwassenen (Zutphen)

Klinische aspecten van stemmingsstoornissen Zutphen, volwassenen (RGC, 1 plek)

De meeste patiënten die hier opgenomen worden lijden aan affectieve en bipolaire stoornissen, waardoor je veel kunt leren over deze ziektebeelden. Je werkt als arts op de kliniek en hebt ongeveer 15 patiënten onder je hoede waarbij je ook overlegt met de ambulante behandelaren om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de patiënt en zijn hulpvraag. Je begeleidt de patiënt van opname tot ontslag en leert zo ook veel over noodzaak tot klinische vs. poliklinische behandeling. Je zit het Multidisciplinair Overleg van de afdeling voor. Velen van deze patiënten krijgen ECT. Je leert niet alleen de basisaspecten omtrent uitvoering en indicatiestelling van ECT; je zult tijdens deze stage ook zelf ECT leren toepassen. Je leert dus dankzij supervisie van de psychiaters indicaties voor ECT stellen, de technische aspecten van ECT, de uitvoering van ECT en het monitoren van het effect en bijwerkingen van ECT. Daar ECT de meest effectieve behandeling in de psychiatrie is, leer je zo een wezenlijk onderdeel van ons vak. Contactpersoon/supervisor: psychiater Anne-Marie Derksen, AM.Derksen@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 2, 4, 6, 7 (volw