Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Klinische stage open opnameafdeling (PAAZ/MPU)

Duur: 6 maanden /12 maanden

 

De PAAZ : open opname afdeling waar 24/7 opnames in het kader van crisisinterventie, (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling op verzoek van eerste en tweede lijn.

 

MPU: open opname afdeling waar 24/7 opnames in het kader van (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling op verzoek van eerste en tweede lijn.

 

PAAZ/MPU: We hebben 10 reguliere bedden en 6 MPU bedden 1 moederbaby kamer en een IC zone op onze afdeling

 

Doelgroep:

Het betreft een breed scala aan patiënten vanaf 18 jaar en ouder, die – vrijwillig of gedwongen – voor opname verwezen worden door huisarts, crisisdienst, GGZ-instellingen, eigen polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Meestal betreft het stemmings-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delieren en verslavingsproblematiek (alcohol / medicijnen). Comorbide somatische aandoeningen zijn veelvuldig aanwezig, meestal betreft dit longaandoeningen (pneumonie, exacerbatie COPD), diabetes, urineweginfecties, sepsis, ondervoeding, neurologische aandoeningen, maligniteiten, en onduidelijkheid over de onderliggende somatische aandoening. Het behandelteam bestaat uit de superviserende psychiaters, collega A(N)IOS, verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, collega medisch specialisten, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers.

 

Leerdoelen:

De AIOS leert:

 • Het functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een klinische afdeling, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen;
 • Het maken van contact met patiënten, naasten en professionals in complexe situaties;
 • Doen van biopsychosociale diagnostiek en opzetten van de behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten. Onderdelen hiervan zijn gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, éénvoudige gedragsneurologische bedsite tests, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek en ook het verzamelen en interpreteren van verpleegkundige observaties.
 • Toepassen van (psycho-)farmacotherapie, gesprekstechnieken, systeeminterventies.
 • Administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.
 • Aansturen van het verpleegkundig team en collega medisch specialisten bij het diagnosticeren, verplegen en behandelen van deze complexe patiënten.
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

 

Thema’s

 • psychiatrische diagnostiek
 • biologische behandeling
 • psychologische behandeling
 • omgevingsinterventies
 • soma en psyche

 

Leerlijnen

 • medisch expert
 • sociaal maatschappelijk betrokken
 • professioneel

 

EPA’s

 • Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (1)
 • Geintegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren (3)
 • Farmacotherapeutisch consult (4)
 • Systeemgesprek (5)
 • Risicomanagement (6)
 • Suicidaliteitsbeoordeling (7)
 • Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg (8)
 • Leidinggeven aan interprofessioneel team (10)

 

Leermiddelen

 • Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat.
 • Themagebonden kennisonderwijs.

 

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor AIOS binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Pro Persona, GGNet, Radboudumc en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

 

Kwaliteitsborging

Kwaliteit van de opleiding tijdens deze stage wordt bijgehouden door de toetsmomenten, die ook in het digitaal portfolio opgenomen zijn, die de AIOS regelmatig met supervisor en aan het einde van de stage ook met de opleider doorneemt. De werkplek speelt een cruciale rol in het opleiden tot medisch specialist. Alle psychiaters en andere professionals , die regelmatig betrokken zijn bij het verzorgen van deze stage worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van opleiding.

 

Contactpersoon

Dr. Else Bisseling
E: e.bisseling@cwz.nl
T: 024 36 58 050