Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Klinische stage stemmingsstoornissen Zutpen

Klinische stage stemmingsstoornissen Zutpen (RGC, 2 plekken)

De meeste patiënten die hier opgenomen worden lijden aan affectieve en bipolaire stoornissen, waardoor je veel kunt leren over deze ziektebeelden. Je werkt als arts op de kliniek en hebt ongeveer 15 patiënten onder je hoede waarbij je ook overlegt met de ambulante behandelaren om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de patiënt en zijn hulpvraag. Je begeleidt de patiënt van opname tot ontslag en leert zo ook veel over noodzaak tot klinische vs. poliklinische behandeling. Je participeert in het Multidisciplinair Overleg van de afdeling. Velen van deze patiënten krijgen ECT. Je leert de basisaspecten omtrent uitvoering en indicatiestelling van ECT. Contactpersoon/supervisor: psychiater Anne-Marie Derksen, AM. Derksen@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 2, 3, 4, 5, 7 (volw), 10