Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Langdurige zorg – volwassenen (Warnsveld)

Langdurige zorg Warnsveld – volwassenen (De Meent,1 plek)

De Meent kan worden gezien als een appartementencomplex, met honderd appartementen, waar middels de FACT methodiek intensieve voortgezette behandeling wordt geboden. Doelstellingen binnen de Meent zijn: crisisinterventie, (dubbel)diagnostiek, herdiagnostiek en behandeling, psychiatrie en somatiek, resocialisatie en stabiliseren. De AIOS heeft een belangrijke rol in de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van de patiënten, bestaande uit: het voeren van intakegesprekken, opnamegesprekken, voortgang- en systeemgesprekken, en daarnaast uitvoeren van de medicamenteuze behandeling. Op indicatie worden psychotherapeutische gesprekken gevoerd. Zoveel mogelijk worden de psychotherapeutische contacten gesuperviseerd en meegenomen in de verplichte psychotherapie voor de opleiding. De AIOS neemt deel aan het multidisciplinair team waarbij de AIOS, onder supervisie van de psychiater, als hoofdbehandelaar optreedt. Het integraal, zowel somatisch als psychiatrisch, evidence based behandelen volgens de geldende richtlijnen, van de patiënt staat op de voorgrond. Contactpersoon/supervisor: psychiater Mike Veereschild, M.Veereschild@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 2, 4, 5, 7, 10