Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Moeder-Kind stage i.s.m. gynaecologie en kindergeneeskunde

De PAAZ Rijnstate participeert actief in het POP-overleg (psychiatrie, obstetrie en pediatrie), en neemt af en toe (maar wel 24 uur per dag, 7 dagen per week) zwangeren of post-partum vrouwen met ernstige psychiatrische ontregelingen op.

Het betreft een zwangere of zojuist bevallen vrouwen, die – vrijwillig of gedwongen – voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst, SEH of elders. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal ernstige psychotische-, persoonlijkheids-, dwang-, stemmings-, en/of angststoornissen, en verslavingsproblematiek. Ook de pasgeborene (tot 3 maanden) worden soms opgenomen. De aios participeert in het POP-overleg, ziet patiënten voor consult op de polikliniek en doet eventueel de behandeling op de kliniek. Er is veelvuldige samenwerking met maatschappelijk werk, klinisch psychologen, kinderartsen en gynaecologen, maar ook met andere collega medisch specialisten.

Duur 6 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934