Stages & Vacatures
voor Psychiaters

MPU stage patiënten > 60 jaar

De MPU Rijnstate neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week oudere patiënten op voor (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijnsverwijzing voor het faciliteren van somatische behandeling, revalidatie, en/of ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan oudere patiënten, die voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf 60 jaar en ouder worden veelvuldig gezien. Meestal ernstige somatische problematiek gecombineerd met delieren, ernstige cognitieve-, stemmings-, psychotische-, persoonlijkheids-, angststoornissen, en verslavingsproblematiek. Ook terminale zorg tot het levenseinde komt voor. De aios biedt de klinische zorg voor deze patiënten. Er is veelvuldige samenwerking met de klinisch neuropsychologen en collega medisch specialisten, vooral klinisch geriaters, internisten en neurologen.

Duur 6-12 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934