Stages & Vacatures
voor Psychiaters

MPU stage

De MPU Rijnstate neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week patiënten op voor (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijns verwijzing voor het faciliteren van somatische behandeling, revalidatie, en/of ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan patiënten, die – vrijwillig of gedwongen – voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal ernstige somatische problematiek gecombineerd met ernstige stemmings-, psychotische-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delieren en verslavingsproblematiek. Ook terminale zorg tot het levenseinde komt voor. De aios biedt de klinische zorg voor deze patiënten. Er is veelvuldige samenwerking met collega medisch specialisten, vooral internisten, neurologen en chirurgen.

Duur 6-12 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934