Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Neuromodulatie

In deze stage krijg je de kans om je verder te ontwikkelen in de toepassing van neuromodulatie als behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen, te weten electroconvulsie therapie (ECT) en repetitieve transcraniele magnetische stimulatie (rTMS).

Naast diagnostiek van stemmingsstoornissen en indicatiestelling voor neuromodulatie, doe je ervaring op met state-of-the-art behandelprotocollen voor ECT en rTMS en wordt je opgeleid om beide behandelingen zelfstandig uit te uitvoeren. De stage wordt erkend voor het aandachtsgebied volwassenen. Individuele leerdoelen worden competentieafhankelijk bepaald.