Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Onderzoeksstage

Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht binnen het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Het wetenschappelijk onderzoek concentreert zich op vraagstellingen die vanuit de klinische praktijk worden ontwikkeld. Er wordt een onderzoeksonderwerp gekozen die in 6 maanden uitvoerbaar is (inlezen tot analyse en de samenvatting van de wetenschappelijke resultaten). Het op doen van verdiepende kennis rondom een onderwerp en formulering van een eigen wetenschappelijke vraagstelling zijn belangrijke onderdelen van deze stage alsmede het afnemen van data of analyseren van data en het schrijven van een artikel onder supervisie van stagebegeleider. Deze stage wordt erkend voor het algemene deel van de opleiding alsmede voor het aandachtsgebied volwassenen en ouderen. Individuele leerdoelen worden competentieafhankelijk bepaald.