Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Opnameafdeling

De PAAZ Rijnstate neemt 24 uur per dag, 7 dagen per week patiënten op voor crisisinterventie, (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijnsverwijzing voor ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan patiënten, die – vrijwillig of gedwongen – voor opname verwezen worden door huisarts, crisisdienst, GGZ-instellingen, eigen polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Meestal betreft het acute opnames. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal stemmings-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delieren en verslavingsproblematiek. Comorbide somatische aandoeningen zijn veelvuldig aanwezig, meestal betreft dit longaandoeningen (pneumonie, exacerbatie COPD), diabetes, urineweginfecties, sepsis, ondervoeding, neurologische aandoeningen, maligniteiten, en onduidelijkheid over de onderliggende somatische aandoening. Echter, ook patiënten zonder evidente somatische comorbiditeit worden op de opnameafdeling opgenomen.

Duur 6-12 maanden

Contactpersoon:

Dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934