Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Ouderenpsychiatrie Apeldoorn (klinisch en poliklinisch) en Doetinchem (klinisch)

Ouderenpsychiatrie Apeldoorn (RGC 1 plek klinisch en 1 plek poliklinisch) en RGC Doetinchem (1 plek klinisch)

Deze stage lijkt op de bovengenoemde ouderenpsychiatriestage, maar gaat meer de diepte in vanwege het aandachtsgebied. Er is een klinisch behandelprogramma voor kortdurende zorg en een voor intensieve vervolgbehandeling (De Linde ofwel kliniek intensieve vervolgbehandeling, per januari 2019 op het RGC Apeldoorn). De beide stages (acuut en voortgezet intensief) kunnen voor 6 maanden gevolgd worden als onderdeel van het aandachtsgebied ‘ouderen’ maar is ook geschikt voor AIOS die zich zonder aandachtsgebied willen bekwamen in ouderenpsychiatrie. De AIOS is vooral werkzaam als ‘zaalarts’ op de afdelingen ouderenpsychiatrie, vanaf 1 januari 2020 in het RGC in Apeldoorn. Hiernaast doet de AIOS poliklinisch werk. De AIOS is verantwoordelijk voor de integrale zorg voor zijn/haar patiënten. Naast in beperkte mate onderzoek en diagnostiek (bij nieuwe decompensaties) doet de AIOS de individuele gesprekken en gesprekken met de familie en het systeem en draagt zorg voor een actueel behandelplan. Belangrijk is dat hij/zij leert het lange-termijn proces in het oog te houden. De AIOS voert psychofarmacologische behandelingen uit, waarbij het bij deze stage van groot belang is oog te houden voor de onmogelijkheden hierin en de ongewenste polyfarmacie die vaak het gevolg is van langdurige en moeilijk op te lossen problematiek. GGNet heeft verschillende ouderenpsychiaters in dienst met elk hun eigen expertise, die intensieve werkbegeleiding en supervisie geven. Gezien de integratie van allerlei vormen van zorg op gebied van ouderenpsychiatrie op locatie RGC Apeldoorn biedt deze stage voor de AIOS met interesse in ouderenpsychiatrie zeer veel leermogelijkheden in een moderne setting met nauwe samenwerking met klinisch geriaters die in het aanpalende Gelre werken. Op het RGC in Apeldoorn wordt ook een poliklinische stage ouderen aangeboden die de diepte ingaat. Zo is er nadruk op somatische comorbiditeit en voor verzelfstandiging in volgen van oudere patiënten met psychiatrische klachten. Contactpersoon/supervisor: in Apeldoorn psychiater Paul Naarding, P.Naarding@ggnet.nl en in Doetinchem psychiater Jan Stegink (Doetinchem), J.Stegink@ggnet.nl

EPA’s te behalen: 1 (ouderen), 2, 3, 4, 5, 7 (ouderen), 10