Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Poli stage

De polikliniek van de PAAZ onderzoekt, indiceert en behandelt onder kantoortijden patiënten met psychische klachten. Soms is er sprake van second opinions of derdelijnsverwijzing voor ECT-indicatiestelling vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen.

Het betreft een breed scala aan patiënten die primair verwezen worden door huisarts. Soms op verzoek van een andere medisch specialist of voor een second opinion. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal stemmings-, angst-, dwang-, en persoonlijkheidsstoornissen. Er is een specifiek aanbod voor problematiek bij zwangerschap, obesitas, geheugenklachten, neurologische aandoeningen, HIV/Hepatitis B. Bijna altijd staat psychiatrische diagnostiek op de voorgrond, soms eenmalig op verzoek van de huisarts.

 

Duur 12 maanden

Contactpersoon: dr Jeroen van Waarde, psychiater, Rijnstate, Arnhem, jvanwaarde@rijnstate.nl, 088 005 8934