Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Polikliniek Stemming+ Psych-Med poli

Per 1 september 2018 hebben we binnen het Radboudumc een stageplaats beschikbaar op de Psych-Med poli, onderdeel van de polikliniek stemming+.

Het accent in de stage ligt bij comorbiditeit tussen somatische en psychiatrische stoornissen, de behandeling van (complexe) stemmingsstoornissen en er bestaat de mogelijkheid om mee te werken binnen de POP-poli voor zwangerschapsgerelateerd psychiatrie, een samenwerkingsverband met verloskunde en kindergeneeskunde. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Philip van Eijndhoven op: philip.vaneijndhoven@radboudumc.nl