Stages & Vacatures
voor Psychiaters

poliklinische ouderenpsychiatrie Radboudumc

poliklinische ouderenpsychiatrie
Locatie:

Radboudumc Nijmegen

polikliniek psychiatrie

 

Duur:

6-12 maanden

Doelstellingen en doelgroep afdeling:

1.        Ambulante diagnostiek en behandeling van oudere psychiatrische patiënten met enkelvoudige maar soms ook complexe problematiek.

2.        Multidisciplinaire diagnostiek van complexe problematiek in samenwerking met klinische Geriatrie en Neurologie.

3.        Protocollaire kortdurende psychotherapeutische behandeling (CGT/IPT)

4.        Gespecialiseerde neuropsychiatriepoli voor ouderen.5

5.        Mogelijkheid voor behalen ect aantekening

Teamsamenstelling:

psychiater, aios psychiatrie, neuropsycholoog,  psychotherapeut (CGT), ANP, maatschappelijk werker

Verwijzers:

Huisartsen en verpleeghuisartsen, overige medisch specialisten

Taken aios:

·         Integrale diagnostiek van ambulante oudere psychiatrische patiënten met meestal neuropsychiatrische problematiek. Onderdelen hiervan zijn gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek , aanvullend screening in de vorm van beeldvorming, vragenlijsten etc.

·         Het vervolgens komen tot een integraal behandelplan waarin aandacht is voor alle belangrijke factoren en dit uitvoeren met speciale aandacht voor het zelf uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen bij ouderen (IPT / CGT).

 

Supervisie:

Vaste supervisie door ouderen psychiater (M.vanBeek/J.Janzing). Daarnaast wordt iedere nieuwe pt kort samen gezien.

CGT supervisie door K.Robbertz, IPT supervisie door J.Janzing

Vaste bijeenkomsten

·         Deelname generaal rapport id ochtend

·         Iedere woensdag 1,5 uur intake/ behandelplanbespreking

·         1 x maand dinsdag 12.00-13.00 beleidsbespreking op de poli

·         Optioneel deelname aan ECT commissie.

 

Faciliteiten

Eigen werkplek met pc + internet (EPD)/spreekkamer met pc + internet (EPD)

Extra’s

Ervaring opdoen met ECT (indicatiestelling, behandeling), geheugen MDO, indicatiestelling complexe detoxificaties van bijv. opiaten bij ouderen, gespecialiseerde Parkinsonzorg