Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Psychotherapie stage deeltijdbehandeling met focus op dynamische interpersoonlijke therapie bij volwassenen met ernstige SOLK

Duur: 9-12 maanden

 

Doelgroep:

Op onze SOLK dagbehandeling worden ernstige SOLK-patiënten behandeld volgens het DIT (dynamische interpersoonlijke therapie) kader. Bij deze patiëntengroep is vaak sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Je kan als AIOS ervaring opdoen in psychodynamische groepspsychotherapie. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team en je zal als co-therapeut met ervaren therapeuten van onze dagbehandeling samenwerken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je psychotherapeutische vaardigheden nog verder te ontwikkelen in individuele psychotherapie, waarbij verschillende richtingen mogelijk zijn (o.a. systeemtherapie, CGT en individuele psycho-analytische psychotherapie).

 

Leerdoelen

 • Het doen van intakes en leren van biopsychosociale diagnostiek en behandeling bij SOLK patiënten, die op de deeltijd behandeld kunnen worden door middel van gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek, vragenlijsten;
 • Leren doen van psychotherapeutische behandelingen in de ambulante praktijk (dynamische interpersoonlijke groepspsychotherapie, individuele psycho-analytisch georiënteerde psychotherapieën, CGT, systeemtherapie)
 • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.
 • Het adequaat overdragen van patiënten na beëindiging van behandeling naar de huisarts en/of andere GGZ-instelling, of naar de superviserend psychiater na beëindiging van het opleidingsjaar;
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

 

Thema’s

 • psychiatrische diagnostiek
 • biologische behandeling
 • psychologische behandeling
 • omgevingsinterventies
 • soma en psyche

 

Leerlijnen

 • medisch expert
 • sociaal maatschappelijk betrokken
 • professioneel

 

EPA’s

 • Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (1)
 • Een therapeutische relatie onderhouden (2)
 • Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren (4)
 • Een systeemgesprek voeren (5)

 

Leermiddelen

 • Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat.
 • Themagebonden kennisonderwijs.
 • Psychotherapiesupervisie CGT of psycho-analytisch georiënteerde psychotherapie 1 x/week 1 uur

 

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor AIOS binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Pro Persona, GGNet, Radboudumc en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

 

Kwaliteitsborging

Kwaliteit van de opleiding tijdens deze stage wordt bijgehouden door de toetsmomenten, die ook in het digitaal portfolio opgenomen zijn, die de AIOS regelmatig met supervisor en aan het einde van de stage ook met de opleider doorneemt. De werkplek speelt een cruciale rol in het opleiden tot medisch specialist. Alle psychiaters en andere professionals , die regelmatig betrokken zijn bij het verzorgen van deze stage worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van opleiding.

 

Contactpersoon

Sophie Bekman
E: s.bekmann@cwz.nl
T: 024 36 58 050