Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Stage Consultatieve psychiatrie

Duur: 3 of 6 maanden (indien 6 maanden dan gecombineerd met ziekenhuis-psychiatrische poliklinische activiteiten POP, Parkinson, oncologie, hoofdpijnpoli)

 

Doelgroep

De psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) van Het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis onderzoekt, indiceert en behandelt patiënten die opgenomen zijn met somatische morbiditeit in het ziekenhuis of patiënten die de SEH bezoeken, vanwege psychiatrische ontregelingen. Het betreft een breed scala aan patiënten die opgenomen zijn op de overig medisch specialistische verpleegafdelingen of SEH. De verwijzers zijn altijd de collega medisch specialisten en/of de SEH-arts. Meestal betreft het patiënten met een tentamen suïcide, delier, gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, stemmings-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen. Het behandelteam bestaat uit de superviserende psychiaters, collega A(N)IOS, en consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (CPV-ers).

 

Leerdoelen

Het doen van consulten op somatische afdelingen omvat een uitgebreide interactie met hoofdbehandelaren van een ander medisch specialisme en het geven van advies in deze setting. Bij een consultatieve medebehandeling moet de AIOS komen tot een integraal behandelplan waarin aandacht is voor alle belangrijke psychiatrische en somatische factoren.

 • Leren maken van acute inschattingen van psychiatrische ontregelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten.
 • Leren inschatten van gevaar voor de patiënt en zijn omgeving, vanuit zowel de psychiatrische aandoening als wel de mogelijk aanwezige onderliggende somatische aandoeningen.
 • Leren van biopsychosociale diagnostiek en inzetten van eerste behandeling
 • Leren doen van psychofarmacotherapeutische behandelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten.
 • Leren doen van crisisinterventies bij patiënten en naasten, voor verpleegkundigen en collega-specialisten
 • Leren hanteren van dwang en drang, de indicatie en proportionaliteit daarvan en het adequaat kunnen communiceren hierover.
 • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

 

Thema ‘s

 • psychiatrische diagnostiek
 • biologische behandeling
 • psychologische behandeling
 • omgevingsinterventies
 • soma en psyche

 

Leerlijnen

 • medisch expert
 • sociaal maatschappelijk betrokken
 • professioneel

 

EPA’s

 • Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (1)
 • Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren (3)
 • Farmacotheapeutisch consult (4)
 • Risicomanagement (6)
 • Suicidaliteitsbeoordeling/ context ouderen (7)
 • Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg (WGBO) (8)
 • Interprofessionele consultvoering en overdracht (9)

 

Leermiddelen

 • Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat.
 • Themagebonden kennisonderwijs.

 

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor AIOS binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Pro Persona, GGNet, Radboudumc en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

 

Kwaliteitsborging

Kwaliteit van de opleiding tijdens deze stage wordt bijgehouden door de toetsmomenten, die ook in het digitaal portfolio opgenomen zijn, die de AIOS regelmatig met supervisor en aan het einde van de stage ook met de opleider doorneemt. De werkplek speelt een cruciale rol in het opleiden tot medisch specialist. Alle psychiaters en andere professionals , die regelmatig betrokken zijn bet het verzorgen van deze stage worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van opleiding.

 

Contactpersoon
Dr. Else Bisseling
E: e.bisseling@cwz.nl
T: 024 36 58 050