Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Stage polikliniek met focus op complexe stemmingsstoornissen en somatische stoornissen met psychiatrische comorbiditeit

Duur: 6 maanden/12 maanden

 

Doelgroep

Patiënten met focus op complexe stemmingsstoornissen. Dit omvat enerzijds diagnostiek en behandeling bij patiënten met een (unipolaire) depressie (alle subtypen) of bipolaire stoornissen (alle subtypen). Daarnaast betreft het patiënten met de volgende ziektebeelden: POP problematiek, somatisch-symptoom stoornissen en een veelheid aan somatische aandoeningen met psychiatrische comorbiditeit: psychocardiologie, psycho-oncologie, psychoneurologie en andere somatische comorbiditeit.

We werken in 4 teams: team POP (psychiatrie en zwangerschap), team (complexe) stemmingsstoornissen (uni- en bipolair), team psychmedpoli, (oncologie, neurologie) en team SOLK.

 

Leerdoelen

 • Leren functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een polikliniek, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen bij ambulante patiënten;
 • Leren van biopsychosociale diagnostiek en behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten, die ambulant behandeld kunnen worden door middel van gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek , aanvullend screening in de vorm van beeldvorming, vragenlijsten;
 • Leren doen van psychofarmacotherapeutische behandelingen in de ambulante praktijk;
 • Leren doen van psychotherapeutische behandelingen in de ambulante praktijk (min. 1, max. 3 langdurende psycho-analytisch georiënteerde psychotherapieën; min. 2, max. 5 CGT-en);
 • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.
 • Het adequaat overdragen van patiënten na beëindiging van behandeling naar de huisarts en/of andere GGZ-instelling, of naar de superviserend psychiater na beëindiging van het opleidingsjaar;
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

 

Thema”s

 • psychiatrische diagnostiek
 • biologische behandeling
 • psychologische behandeling
 • omgevingsinterventies
 • soma en psyche

Leerlijnen

 • medisch expert
 • sociaal maatschappelijk betrokken
 • professioneel

 

Epa’s

 • Psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen (1)
 • Een therapeutische relatie onderhouden (2)
 • Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren (psychmedpoli) (3)
 • Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren (4)
 • Systeemgesprek (5)
 • Suïcidaliteitsbeoordeling (incl context ouderen) (7)
 • Leidinggeven aan interprofessioneel team (10)

 

Leermiddelen

 • Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat.
 • Themagebonden kennisonderwijs.
 • Psychotherapiesupervisie CGT of psycho-analytisch georiënteerde psychotherapie 1 x/week 1 uur

 

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor AIOS binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Pro Persona, GGNet, Radboudumc en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

 

Kwaliteitsborging

Kwaliteit van de opleiding tijdens deze stage wordt bijgehouden door de toetsmomenten, die ook in het digitaal portfolio opgenomen zijn, die de AIOS regelmatig met supervisor en aan het einde van de stage ook met de opleider doorneemt. De werkplek speelt een cruciale rol in het opleiden tot medisch specialist. Alle psychiaters en andere professionals, die regelmatig betrokken zijn bij het verzorgen van deze stage worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van opleiding.

 

Contactpersoon

Sophie Bekman
E: s.bekmann@cwz.nl
T: 024 36 58 050