Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Verstandelijke beperkingen – volwassenen (Warnsveld VGGnet)

Verstandelijke beperkingen Warnsveld – volwassenen (Vggnet, Vordenseweg, 1 plek)

VGGNet is een derdelijns voorziening voor patiënten tussen 18 en 65 jaar oud met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking die een ernstige psychiatrische stoornis hebben. Zij hebben een eerdere behandeling gevolgd die onvoldoende resultaat heeft gehad. Er is altijd sprake van een hoog complexe zorgvraag. Deze afdeling biedt poliklinische en klinische zorg aan patiënten met een verstandelijke beperking. De AIOS is behandelaar klinische patiënten en wordt hierbij gesuperviseerd door de afdelingspsychiater. Eventueel worden ook poliklinische activiteiten verricht. De AIOS zal een vooraanstaande rol hebben in de aanmelding en zal van zijn/haar patiënten de intake of het opnamegesprek verzorgen. Na dit opnamegesprek zal lichamelijk onderzoek door de AIOS volgen en wordt het behandelplan opgesteld. Als AIOS krijg je bovendien te maken met een grote diversiteit aan ziektebeelden. Je kunt je ontwikkelen in specialistische psychiatrische diagnostiek waarbij ziektebeelden zich vaak anders presenteren vanwege de verstandelijke beperking. Verder kun je je bekwamen in hoe een (disharmonisch) intelligentieprofiel het gehele beeld inclusief de behandeling mee kleurt. Daarnaast kun je je ook bekwamen in het leren begrijpen van hoe een emotioneel ontwikkelingsprofiel en de adaptieve functies eveneens een rol spelen in diagnostiek en behandeling. Contactpersoon/supervisor: psychiater Jeanet Nieuwenhuis, j.nieuwenhuis@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 7 (volw)