Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Vroege psychose – volwassenen bij VIP-team (Apeldoorn)

Vroege psychose bij VIP-team Apeldoorn- volwassenen (vroege interventie psychose, RGC, 1 plek)

Het VIP-team heeft als doelgroep patiënten met een eerste of tweede psychose al dan niet in combinatie met complexe psychiatrische co-morbiditeit waaronder problematiek gerelateerd aan middelen gebruik, gedragsproblemen en problemen op meerdere levensgebieden. Het werkt multidisciplinair, ambulant en outreachend. AIOS doen tijdens deze stage het volgende: nieuw aangemelde patiënten zien en indiceren voor behandeling bij het VIP-team; actieve participatie in patiëntenoverleg twee keer per week en in behandelplanbesprekingen. Zo leer je tijdens deze stage veel over de diagnostiek en vroege interventies bij psychose, een veld dat sterk in ontwikkeling is, een unieke kans omdat niet alle instellingen een dergelijk team hebben. Contactpersoon/supervisor: psychiater Amrita Mahabir, A.Mahabir@ggnet.nl.

EPA’s te behalen: 1 (volw), 4, 5, 6, 7 (volw), 8