Stages & Vacatures
voor Psychiaters

Winkler kliniek (kliniek voor niet-aangeboren hersensletsel

De Winklerkliniek is een kliniek voor volwassen patiënten (tot 65 jaar – op indicatie ook ouderen) met niet-aangeboren hersenletsel en psychiatrische- of gedragsproblemen. Patiënten worden in principe kortdurend (gemiddeld 3 maanden) opgenomen, waarbij de opnamedoelen uiteen lopen van diagnostiek en stabilisatie, tot behandeling en resocialisatie. Het betreft patiënten met een breed spectrum aan hersenaandoeningen, waaronder traumagerelateerde aandoeningen, CVA, anoxie, infectieuze processen of een degeneratief proces (MS, Parkinson, Huntington). Ook de psychiatrische problematiek waarmee betreffende patiënten worden opgenomen is zeer gevarieerd. De kliniek heeft een bovenregionale functie en neemt complexe patiënten op. De Winklerkliniek bestaat uit 5 afdelingen (3 gesloten, 1 open, 1 reso afdeling) met in totaal 45 bedden. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters en artsen (al dan niet in opleiding), neuroloog, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, PMT, dietist, maatschappelijk werk, (senior) verpleegkundigen en begeleiding.

Je bent als psychiater in opleiding op de klinische afdeling de centrale figuur als het gaat om de behandeling van de patiënt, onder supervisie van de psychiater. Je leert contact te maken met patiënten (met veelal ernstige cognitieve stoornissen) en hun systeem, het doen van diagnostiek en het uitzetten van een behandeling met aansturing van een multidisciplinair team. Je leert het hanteren van dwang en drang in het kader van de WVGGZ

Kenmerkende verdiepingspunten voor de stage zijn, naast het werken als arts in opleiding op een klinische afdeling:

  • inhoudelijke kennis ten aanzien van de neuropsychiatrie (je neemt deel aan het onderwijsprogramma)
  • ontwikkelen van een brede visie op de problematiek van patiënt (volgens het biopsychosociale model)
  • samenwerken met verschillende disciplines
  • mogelijkheid van geven van systeemtherapie onder supervisie
  • mogelijkheid te participeren in consulten (bij verpleeghuizen, woonvormen en revalidatiecentra)
  • complexe psychofarmacologie

Verder neem je deel aan de bereikbaarheidsdiensten voor MCZ Wolfheze en de opnameafdelingen in Arnhem

Meer informatie kunt u vragen aan J. Smits, opleidingscoordinator Pro Persona

Email: j.smits01@propersona.nl